Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Oddział w Warszawie

Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Bednarska”

z siedzibą przy ul. Mariensztat 8


aborcja, poronienie ▲

Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Anna Rudecka, Bożena Seretny, Barbara Subczyńska, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska, Lena Wojdan


agresja i przemoc ▲

Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Jarosław Górski OPs, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Anna Rudecka, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk , Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Olga Szymańska, Lena Wojdan


depresja ▲

Zofia Adamowicz, Wisława Bieniak, Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Władysław Schinzel, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Bożena Seretny, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


depresja poporodowa ▲

Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Kubiak, Katarzyna Markowska, Anna Rudecka, Bożena Seretny, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska, Lena Wojdan


doradztwo zawodowe ▲

Hanna Małecka, Bożena Seretny, Alicja Siwiec


dorosłe dzieci alkoholików (DDA), dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD) ▲

Wisława Bieniak, Grażyna Borys, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Bożena Seretny, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska, Lena Wojdan


dzieci i młodzież ▲

Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Barbara Darlińska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Alicja Siwiec, Olga Szymańska


księża egzorcyści ▲

ks. Mateusz Gawarski, ks. Andrzej Grefkowicz, ks. Piotr Pietrzak, ks. Jacek Fijałkowski,


konsultacje do egzorcysty ▲

Katarzyna Chochel (dzieci), Magdalena Chocianowska, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Dorota Kaniewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Hanna Małecka, Andrzej Mielecki, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma


homoseksualizm i zaburzenia seksualne ▲

Katarzyna Chochel, Jacek Helman, Anna Kołodziejczyk, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Olga Szymańska, Lena Wojdan


interwencja kryzysowa (wypadki, napady, gwałty, samobójstwa, ptsd) ▲

Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Justyna Korzeniowska, Hanna Małecka, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska, Lena Wojdan


konflikty małżeńskie, narzeczeni ▲

Grażyna Borys, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


kryzysy osobiste, losowe, rozwojowe (żałoba, rozstanie, rozwód, utrata pracy, choroba, menopauza) ▲

Zofia Adamowicz, Wisława Bieniak, Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


mediacje ▲

Katarzyna Chochel, Andrzej Mielecki, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Małgorzata Surma,


nerwice ▲

Zofia Adamowicz, Wisława Bieniak, Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Paweł Surma, Olga Szymańska, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


pogranicze psychologii i duchowości (małżeństwa niesakramentalne, problemy bycia we wspólnotach) ▲

Wisława Bieniak, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Anna Kołodziejczyk, Justyna Korzeniowska, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


problemy rodzinne ▲

Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Olga Szymańska, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


problemy wychowawcze ▲

Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Jarosław Górski OPs, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Andrzej Mielecki, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Lena Wojdan


psychosomatyka ▲

Zofia Adamowicz, Wisława Bieniak, Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Izabela Szwarocka, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


psychozy, schizofrenia, zaburzenia psychotyczne ▲

Zofia Adamowicz, Katarzyna Chochel, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Władysław Schinzel, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska


sekty ▲

Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Jacek Helman, Anna Kołodziejczyk, Anna Rudecka, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Lena Wojdan


uzależnienia behawioralne ▲

Wisława Bieniak, Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Grażyna Rychlik, Bożena Seretny, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


uzależnienia chemiczne ▲

Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Barbara Komorowska, Krzysztof Michalak, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Ewa Zimna-Rycerz,


współuzależnienia ▲

Wisława Bieniak, Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Anna Rudecka, Bożena Seretny, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


zaburzenia lękowe ▲

Zofia Adamowicz, Wisława Bieniak, Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Olga Szymańska, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


zespół stresu pourazowego (ptsd) ▲

Wisława Bieniak, Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Krzysztof Michalak, Władysław Schinzel, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Lena Wojdan


zaburzenia obsesyjno-kompulsywne ▲

Zofia Adamowicz, Wisława Bieniak, Grażyna Borys, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Barbara Komorowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Grażyna Rychlik, Bożena Seretny, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) ▲

Wisława Bieniak, Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Barbara Komorowska, Andrzej Mielecki, Grażyna Rychlik, Alicja Siwiec, Barbara Subczyńska, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz


zaburzenia osobowości ▲

Zofia Adamowicz, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Paweł Surma, Olga Szymańska, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz

Zofia Adamowicz


Psycholog, psychoterapeuta.

Wykształcenie — Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studium psychoterapeutyczne w Centrum Psychologiczno Medycznym MABOR, Studium psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, „Core training ISTDP” – czteroletnie szkolenie w zakresie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji.

Kwalifikacje zawodowe — certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat Psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, superwizor aplikant SPCh oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przynależność do towarzystw — Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja ISTDP Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Rodzaj świadczonej pomocy — terapia indywidualna osób dorosłych w zakresie: problemów życiowych, problemów interpersonalnych, problemów wewnętrznych, terapia zaburzeń lękowych (w tym zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego), zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych (w tym depresji) i psychoz.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 8–13. ▲

Katarzyna Bęza


Z wykształcenia magister socjologii oraz absolwentka resocjalizacji i profilaktyki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Od pięciu lat pracują z osobami mającymi problem z używaniem substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami. Obecnie kończę czteroletnie szkolenie w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, przygotowujące głównie do pracy z osobami mającymi zaburzenia osobowości.

Prowadzę psychoterapię grupową i indywidualną krótko i długoterminową. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, osób mających problem z używaniem substancji psychoaktywnych i ich partnerów, i osób, które doświadczyły skutków dorastania w rodzinach dysfunkcyjnych. Pracuję pod stałą superwizją zarówno indywidualną jak i grupową.

Wierzę w to, że „nie ma tak straconego życia, którego nie warto byłoby odzyskać” Jest to myśl, która na co dzień motywuje mnie i towarzyszy w prowadzonych procesach psychoterapeutycznych.


Przyjmuję: Wierzbno — wtorek: 15–18, środa: 16.30–18.30, czwartek: 8.30–11.30. ▲

Wisława Bieniak


Ukończyłam studia magisterskie z filologii polskiej oraz psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem psychologiem klinicznym z II stopniem specjalizacji oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym, a także certyfikowanym psychoterapeutą Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Ponadto, zainteresowania związane z duchowością, poprowadziły mnie ku studiom z teologii życia wewnętrznego (PIŻW). Jako hobby – zbieram dowcipy oraz interesuję się teorią humoru.

Jako psychoterapeuta współpracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, depresję, stany lękowe, nerwice i zaburzenia osobowości, pracującymi nad swoim rozwojem i asertywnością. Zajmuję się również osobami uzależnionymi od alkoholu, osobami współuzależnionymi i Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Spotykam się także z osobami mającymi problemy z pogranicza psychologii i duchowości oraz z osobami konsekrowanymi.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 16.30–20.30, środa: 10–14, piątek: 10–14. ▲

Grażyna Borys


Jestem absolwentką Instytutu Psychologii na UKSW w Warszawie, Studium Psychoterapii SPCH (Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich) w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w IPZ PTP. Ukończyłam również szkolenie z muzykoterapii i psychodramy u dr Galińskiej.

Zakres pomocy — sytuacje kryzysowe, problemy w relacjach, w tym problemy małżeńskie i rodzinne, depresje, nerwice, uzależnienia, współuzależnienia, syndrom DDA.


Przyjmuję: Bednarska — sobota: 8–15. ▲

Katarzyna Chochel


Jestem Psychoterapeutą Certyfikowanym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Superwizor aplikant SPCh (praca z dziećmi i rodzicami). Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty.

Wykształcenie — Magister psychologii (Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii Specjalizacja Kliniczna Dziecka). Studia podyplomowe: Studium Psychoterapii Dzieci i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Kursy: Terapia dzieci moczących się i ich rodzin; Zaniedbywanie i wykorzystywanie dzieci, prewencja, rozpoznawanie i terapia; Psychologia i psychoterapia wobec zaburzeń osobowości; Diagnoza i terapia dziecka z  niepełnowartościowym układem nerwowym; Podstawy metod rehabilitacyjnych NDT-Bobath; Nauczania Kierowanego, psychomotoryka, Dennisona, Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn. Członkostwo: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Sekcja Psychologi Klinicznej Dziecka PTP, Polska Federacja Psychoterapii.

Rodzaj świadczonej pomocy — terapia dzieci w wieku 0-2 latka, gdy ich rodzice widzą coś niepokojącego w zachowaniu. Mogę je skonsultować i poprowadzić terapię. Na takie zajęcia oprócz dziecka zawsze zapraszam również kogoś z rodziców. w przypadku dzieci starszych mam dużą wiedzę i doświadczenie w terapii dzieci: niepełnosprawnych, upośledzonych, z problemami neurologicznymi, padaczką; mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami; które nie mówią; z którymi trudno zawiązać kontakt; nadpobudliwych (ADHD), mających trudność ze skupieniem się; z dziecięcą depresją; po przeżyciach związanych ze śmiercią osoby bliskiej i po wypadkach; leczonych onkologicznie, urologicznie; po przeżyciu wykorzystywania seksualnego, z trudnościami seksualnymi; przeżywających lęki; które są agresywne; mających szczególne trudności w rozstaniach, o których mówi się, że są infantylne, mało samodzielne. Towarzyszę w poszukiwaniu zrozumienia cierpienia, planowaniu przyszłości.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 9–11.30, środa: 9–18, czwartek: 9–14, piątek: 9–18. ▲

Magdalena Chocianowska


Psycholog, psychoterapeuta.

Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. w 2004 ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Studium Psychoterapii SPCh, w tym szkolenia z innych szkół terapeutycznych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi od 1992 roku. Pracę rozpoczęła dwuletnim stażem w Oddziale Leczenia Nerwic, Depresji i Chorób Psychosomatycznych Szpitala Psychiatrycznego w Komorowie pod Warszawą. Prowadziła pod superwizją terapię indywidualną i grupową. w latach 1994-2001 przebywała w Stanach Zjednoczonych. Posiada certyfikat poradnictwa (counselling) uzyskany w stanie Pensylwania. Pracowała między innymi w the Center for Christian Counselling and Therapy w Haveford, PA. w 1996 została członkiem the Association of Christian Therapists, USA. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. w ramach hobby zajmuje się fotografią i malarstwem portretowym. Mieszka i pracuje w Warszawie. Jest mężatką. Ma jedna córkę.

Rodzaj świadczonej pomocy — prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych. Pracuje przede wszystkim w następujących obszarach: sytuacje kryzysowe, zaburzenia lękowe i nerwicowe, depresje, problemy małżeńskie, rodzinne i wychowawcze, doświadczenia związane z utratą dziecka - aborcja i poronienie, problemy z pogranicza psychologii i duchowości, problemy dotyczące adaptacji do nowego środowiska.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 14–20, wtorek: 9–15, czwartek: 14–20. ▲

Izabela Ciesiółka


Psychoterapeuta, pracuję w nurcie integratywnym, chrześcijańskim.

Od ponad 20 lat zajmuję się poradnictwem głównie tematyce związanej z kryzysem w życiu osobistym, załamaniem i problemami z pogranicza duchowości. Ukończyłam Studium Psychoterpaii Chrześcijańskiej w Warszawie. Ukończyłam podyplomowe studia pedagogiczne, roczne szkolenie dla trenerów i konsultantów z tematyki rozwoju osobistego, prowadzenia szkoleń interaktywnych i metodologi pracy. Studia magisterskie zarządzania gospodarswem leśnym. Trzyletnie szkolenie w chrześcijanskim Transformation Prayer Ministry (metoda pracy nad traumami poprzez most emocji). Dwuletnie szkolenie w metodzie Immanuel Approach Dr. Lehman. Jako psychoterapeuta pracuję w oparciu o całościowe, zintegrowane widzenie człowieka w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapii na potrzeby konkretnego pacjenta.

Rodzaj świadczonej pomocy — depresje, zaburzenia lękowe i nerwicowe, doświadczenia związane ze stratą dziecka (aborcja, poronienie, śmierć), sytuacje kryzysowe (żałoba, rozstanie, rozwód), problemy z pogranicza psychologii i duchowości, trudności w relacjach z ludźmi, trudności wychowawcze, konflikty rodzinne.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 8–14, wtorek: 15–20, środa: 8–14; Wierzbno — czwartek: 13–20. ▲

Barbara Darlińska


Profil w budowie.

Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska)


Psycholog, psychoterapeuta, muzykoterapeuta, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Wykształcenie — Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2003), Szkolenie Kliniczne z Muzykoterapii i z Psychodramy w zakresie psychiatrii i psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2004); Podyplomowe 4-letnie Studium Psychoterapii - SPCH (2010); Doradztwo zawodowe - UW (2017); Kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii, Diagnozy Klinicznej, Terapii Par, Interwencji Kryzysowej, Arteterapii i innych.

Rodzaj świadczonej pomocy — konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna i małżeńska (młodzież od 16 roku życia, dorośli, pary oraz osoby duchowne i konsekrowane).

Zaburzenia nastroju: stany obniżonego nastroju, smutek, poczucie braku sensu życia i wewnętrznej pustki, niemożność poradzenia sobie z codziennością, osłabienie psychofizyczne, spowolnienie ruchowe, poczucie odrzucenia i niskiej wartości, huśtawki nastrojów.

Zaburzenia lękowe: ciągłe uczucie niepokoju, napady paniki, czynności i myśli natrętne, lęk przed wychodzeniem z domu, lęk przed ludźmi czy konkretnymi sytuacjami, lęki nocne, koszmary senne, trudności w zaśnięciu i utrzymaniu snu, martwienie się z powodu bezsenności, dolegliwości psychosomatyczne.

Problemy osobowościowe: nadmierna wrażliwość, chwiejność emocjonalna, problemy z utrzymaniem stałych związków, trudności w nawiązywaniu codziennych kontaktów z ludźmi, nieśmiałość, impulsywność, ataki złości, emocjonalna zależność od innych, ciągłe poczucie niewygody, dyskomfortu, bezradności i obawy przed odrzuceniem czy osamotnieniem, syndrom DDA.

Problemy małżeńskie: konflikty, problemy z komunikacją, zazdrość, zdrada, rozstania i inne.

Problemy z pogranicza psychologii i duchowości: kryzysy religijne, kryzysy wartości, brak konkretnego systemu wartości i światopoglądu, lęk moralny, niedojrzała i zaburzona religijność, zniekształcony obraz Boga, problemy w grupach religijnych.

Nadmierny stres i zaburzenia adaptacyjne: stresujące wydarzenia życiowe, stałe przebywanie w sytuacjach nieprzyjemnych, trudności w przystosowaniu się do nowych warunków życia, brak odporności na sytuacje stresowe, wyczerpanie, trudności życiowe w wyniku choroby, nowa i trudniejsza sytuacja życiowa, nie radzenie sobie z nowymi problemami, brak radości z życia, problemy psychologiczne powstałe w wyniku<0xa0>choroby.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 14–20, środa: 9–15.30, czwartek: 13.30–20; Wierzbno — wtorek: 14–20. ▲

ks. Jacek Fijałkowski


W roku 2003 ukończyłem Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne. Wtedy też obroniłem pracę magisterską z teologii moralnej pt. „Ocena moralna wybranych aspektów Internetu”. w roku 2011 uzyskałem stopnień naukowy licencjata kanonicznego z teologii dogmatycznej. Od 1 września 2013 jestem Egzorcystą Archidiecezji Warszawskiej – dekret Kardynała Kazimierza Nycza.


 ▲

ks. Andrzej Grefkowicz


Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie (1970). Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Teologiczny – mgr teologii w zakresie katechetyki (1978). Katolicki Uniwersytet Lubelski – Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii (1989-1991). Diecezjalny Egzorcysta – dekret ks. Józefa kard. Glempa z dnia 20 kwietnia 1999 roku.

Rodzaj świadczonej pomocy — Posługa uwalniania (konsultacje i modlitwy wstawiennicze).


 ▲

Jarosław Górski OPs


Psycholog, psychoterapeuta, świecki dominikanin (tercjarz), mąż, ojciec dorosłej córki.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe — Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność „Psychoterapia”); podyplomowe szkolenie i praktyka w zakresie krótkoterminowej terapii strategicznej w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; kilkuletnie szkolenie podyplomowe wg standardów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) zakończone uzyskaniem certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB; cykl dodatkowych, specjalistycznych szkoleń dotyczących między innymi: terapii par, terapii osób mających trudności z funkcjonowaniem w strukturze rodzinnej, osób po doświadczeniu przemocy, osób z zespołem stresu pourazowego czy osób pragnących zmienić swoje nawyki życiowe. Poza prowadzeniem klasycznej psychoedukacji i psychoterapii wobec osób w różnym wieku (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży studenckiej i tzw. młodych dorosłych czyli do 35 roku życia) ma też dodatkowe doświadczenie zawodowe związane z udzielaniem specyficznej pomocy psychologicznej w hospicjum onkologicznym (zarówno pacjentom jak i personelowi medycznemu).

Rodzaj świadczonej pomocy — pomoc w formie konsultacji, interwencji kryzysowej, psychoedukacji, coachingu (rozumianego jako wspomaganie rozwoju psychologicznego i duchowego), terapii indywidualnej, terapii pary lub terapii małżeńskiej, świadczona osobom pełnoletnim, bez objawów aktywnej psychozy, nieuzależnionym od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Pomijając wspomniane powyżej ograniczenia, oferta pomocy dotyczy wszelkich problemów psychologicznych lub życiowych, niezależnie od ich natury, przyczyn i nasilenia ze szczególnym uwzględnieniem rozmaitych reakcji nerwicowych. Obejmuje także specjalistyczne wsparcie psychologiczne osób cierpiących na przewlekłe choroby somatyczne i w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach może być świadczona także w miejscu zamieszkania Klienta, a nawet w szpitalu. w tego rodzaju sytuacji konieczna jest jednak najpierw wstępna sesja diagnostyczna na terenie OPP, na którą powinna zgłosić się osoba należąca do najbliższej rodziny Klienta i ciesząca się Jego zaufaniem.


Przyjmuję: Wierzbno — czwartek: 13–15. ▲

Jacek Helman


Certyfikowany psychoterapeuta. Certyfikat nadany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Absolwent Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Wykształcenie teologiczne: Master of Arts z teologii przy TCM International Institute, Stany Zjednoczone oraz ekonomiczne. Ukończony kurs poradnictwa organizowany przez Eurovangelism, Wielka Brytania oraz Szkolenie Podstawowe z Poradnictwa Chrześcijańskiego przy Instytucie Poradnictwa Chrześcijańskiego Chrześcijańskiej Fundacji "Życie i Misja". Chrześcijanin: Kościół Zielonoświątkowy.

Rodzaj świadczonej pomocy — sytuacje kryzysowe, brak poczucia sensu życia, samotność, trudności w kontaktach społecznych, samoakceptacja, problemy z przebaczeniem sobie i innym, niechciany pociąg do tej samej płci (mężczyźni), uzależnienia (seks, AS), problemy bycia we wspólnocie, żałoba, poczucie straty, rozstania, zdarzenia traumatyczne, nerwice, depresje, DDD, DDA.


Przyjmuję: Bednarska — środa: 16–20, czwartek: 8–14, sobota: 8–14; Wierzbno — piątek: 16–20. ▲

Dorota Kaniewska


Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej. Ukończyła psychologię w roku 1986, dwuletnie Studium Socjoterapii i trzyletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Studium Psychoterapii SPCh. Prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych. Mieszka i pracuje w Warszawie. Ma męża i dwoje dzieci.

Rodzaj świadczonej pomocy — kryzysy osobiste, małżeńskie, problemy wychowawcze, zaburzenia nerwicowe, problemy z pogranicza psychologii i duchowości, trudności w małżeństwie niesakramentalnym i związku nieformalnym, doświadczenie strat prokreacyjnych, niemożności poczęcia dziecka.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 9–14, wtorek: 9–14, środa: 15–20, czwartek: 15–20. ▲

Marta Karczewska


Psycholog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013), podyplomowe studium Przygotowania Pedagogicznego, czteroletnie Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, Członek SPCh, pracuje pod superwizją w nurcie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, ze szczególnym uwzględnieniem terapii schematów.

Rodzaj świadczonej pomocy — sytuacje kryzysowe rodzinne, małżeńskie, zawodowe, trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji. Doświadczenia związane ze stratą bliskiej osoby. Trudności związane ze zmianami w życiu: utratą pracy, rozpadem związku, pojawieniem się dziecka. Zdarzenia traumatyczne. Zaburzenia lękowe i nerwicowe, zaburzenia nastroju, poczucie braku sensu życia, zaniżona samoocena, nieśmiałość, poszukiwanie własnej tożsamości.


Przyjmuję: Wierzbno — poniedziałek: 13–20, środa: 9–14. ▲

Marta Klepacka


Psychoterapeuta

Mogę pomóc, gdy:

źle się czujesz ze sobą samym, utraciłeś sens życia, doświadczyłeś trudnych relacji w rodzinie bądź swoim otoczeniu, dowiedziałeś się o ciężkiej chorobie swojej lub kogoś bliskiego, doświadczasz w życiu szeroko pojętej straty (może to być osoba, ale również zdrowie bądź inne wartości)

oraz kiedy:

doświadczyłeś ciężkiego stresu, który negatywnie wpływa na Twoje życie, doświadczasz lęków, nie potrafisz budować stałych satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Swoje zainteresowanie ludźmi, powołanie i moją drogę do psychoterapii odkryłam już na Studiach Pedagogicznych. Zainteresowania te mogłam rozwijać i wykorzystywać na różnych etapach rozwoju zawodowego. Mam za sobą wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi.

Obecnie jestem na końcowym etapie czteroletnich studiów w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Terapia własna oraz udział w treningach interpersonalnych Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) zwiększają moją samoświadomość, empatię, rozumienie emocji drugiej osoby, co przekłada się na pracę terapeutyczną.

Ukończyłam szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej w Mazowieckim Centrum Psychodynamicznym. Współpracuję z fundacją „Rak‘n’Roll”, w której udzielam wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym chorobą nowotworową. Wspieram osoby, które zmagają się z walką o własne życie bądź życie bliskich. Towarzyszę im również w przeżyciu straty.

Psychoterapię traktuję jako wspólną podróż z drugim człowiekiem odkrywając jego głębię i pomagając znaleźć odpowiedzi i rozwiązania prowadzące do lepszej jakości życia.


Przyjmuję: Wierzbno — wtorek: 16–20, czwartek: 14–16. ▲

Anna Kołodziejczyk


Psycholog, psychoterapeuta, superwizor, lider Grup Balinta. Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCh. Certyfikowany psychoterapeuta SPCh. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Psycholog uprawniony do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, detektywów, pracowników ochrony, sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna i małżeńska, poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna osób dorosłych, superwizje, prowadzenie Grup Balinta.

Zakres pomocy — kryzysy życiowe i rodzinne, kryzysy wartości, brak poczucia sensu życia, konflikty i kryzysy w relacjach z innymi, problemy w pracy, trudności w kontaktach społecznych, problemy osób starszych, traumatyczne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka, poronieniem lub aborcją, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości i zachowania.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 11.30–19.30, wtorek: 11–20, piątek: 9–16. ▲

Barbara Komorowska


Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1993 r. zajmuję się poradnictwem, diagnozą psychologiczną i psychoterapią grupową oraz indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Jestem absolwentką Studium Psychoterapii SPCh. Odbyłam szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej, psychoterapii psychoanalitycznej, psychodynamicznej, krótkoterminowej, terapii osób dotkniętych zespołem poaborcyjnym, utratą kogoś bliskiego, przemocą i zaniedbaniem. Odbyłam także szkolenie przygotowujące do prowadzenia warsztatów w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych w pracy z rodzicami. Aktualnie zajmuję się psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych.

Rodzaj świadczonej pomocy — kryzysy psychiczne, depresje, nerwice, uzależnienia, nadużywanie środków psychoaktywnych, współuzależnienie, syndrom DDA, problemy rozwojowe młodzieży (od 16 r. życia), problemy w pracy, trudności adaptacyjne, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, problemy związane z żałobą, stratą, aborcją, zaniedbaniem emocjonalnym i samotnością.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 14.30–20.30, środa: 14–20, czwartek: 8–15, piątek: 8–15. ▲

Justyna Korzeniowska


Psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży. Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2004) w Warszawie ze specjalizacją społeczna psychologia kliniczna. Wiedzę pogłębiałam w czteroletnim Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez Stowarzyszenie Niebieska Linia. Przez kilka lat pracowałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z osobami doświadczającymi różnych kryzysów osobistych, sytuacyjnych, przemocy, z trudnościami emocjonalnymi oraz prowadziłam grupy wsparcia. Praktykę kliniczną zdobyłam na stażu w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu. Natomiast doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobyłam między innymi w świetlicy środowiskowej, prowadząc spotkania indywidualne i zajęcia socjoterapeutyczne.

Prowadzę terapię indywidualną krótko i długoterminową dorosłych i młodzieży w podejściu intergratywnym, które spostrzega istotę człowieka całościowo, uwzględniając nie tylko sferę psychiczną, fizyczna, emocjonalną ale również duchową, opierając się najczęściej na nurtcie psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Pracę terapeutyczną monitoruję podczas regularnych superwzji głównie w modelu integrującym podejście systemowe z psychodynamicznym.

Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, w problemach współuzależnienia, z syndromem DDA, DDD, w trudnościach społecznych (samotność, poczucie pustki, toksyczne relacje) i zaburzeniach nastroju (depresja, lęki, poczucie winy). w zakresie moich kompetencji zawodowych znajduje się również prowadzenie interwencji kryzysowych w sytuacjach żałoby, rozstania, straty, myśli samobójczych, stresu pourazowego.

Młodzieży (od 17 roku życia) oferuję pomoc psychologiczną i wsparcie, gdy doświadczają trudności nawiązywaniu relacji z innymi, w wyrażaniu emocji (złości, smutku), z poczuciem własnej wartości.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek, wtorek, piątek: 17–20; Wierzbno — środa: 17–20. ▲

Justyna Kubiak


Psycholog, psychoterapeuta, trener.

Wykształcenie — Ukończyłam studia wyższe na kierunku „Psychologia społeczna” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz 4-letnie Studium Psychoterapii SPCh. Rozwijałam też swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu psychoterapii i psychologii: „Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna. Droga do nieświadomości”, „Obraz człowieka. Podstawy antrpologiczne i terapeutyczne”, „Wina: na skrzyżowaniu psychoterapii i duchowości”, „Coaching i motywacja pracowników” oraz inne.

Rodzaj świadczonej pomocy — prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i nastolatków. Pomagam w obszarach: kryzysy osobiste (żałoba, rozstanie, rozwód…), traumatyczne przeżycia, trudne i bolesne doświadczenia z dzieciństwa, problemy małżeńskie i rodzinne, doświadczenia związane z utratą dziecka (aborcja, poronienie, śmierć), problemy z nawiązywaniem relacji czy adaptacją do nowego środowiska, wchodzenie w toksyczne związki interpersonalne, przeciążenie stresem, utrata poczucia sensu życia, niska samoocena, trudności z przebaczeniem sobie i innym, spadek nastroju, myśli samobójcze, kryzys wartości, lęki, niechciane uporczywe myśli bądź czynności, zaburzenia psychosomatyczne.


Przyjmuję: Wierzbno — czwartek: 9–16, piątek: 16–20. ▲

Hanna Małecka


Psycholog (Katolicki Uniwersytet Lubelski 1993). Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Jestem absolwentką Studium Psychoterapii SPCh. Szkoliłam się również w zakresie interwencji kryzysowej oraz ISTDP.

Zakres świadczonej pomocy – psychoterapia i interwencja kryzysowa — sytuacje utraty (żałoba po śmierci bliskiej osoby, rozstanie z partnerem, rozwód, zdrada małżeńska); trudności adaptacyjne; zaburzenia po zdarzeniach traumatycznych (wypadek samochodowy, napad itd.); doświadczanie przemocy w rodzinie (pracuję również ze sprawcami przemocy); zazdrość patologiczna; trudności w relacjach z ludźmi; reakcje lękowo-depresyjne, zaburzenia lękowe; kryzysy egzystencjalne; DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych); DDA (dorosłe dzieci alkoholików).

Doradztwo zawodowe — diagnoza psychologiczna preferencji zawodowych. Przykładowi odbiorcy: maturzyści, którzy nie wiedzą jaki kierunek studiów wybrać; osoby, które chcą zmienić pracę, ale nie wiedzą na jaką, które nie wiedzą „do jakiej pracy się nadają”.

Wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych z Zespołem Aspergera oraz dla ich bliskich — psychoedukacja na temat rozumienia i wyrażania emocji, strategie dawania sobie rady z trudnymi sytuacjami, np. z przeciążeniem sensorycznym.

Konsultacje przed spotkaniem z księdzem egzorcystą.


Przyjmuję: Bednarska — wtorek: 8–14, środa: 14–20, czwartek: 14.30–20.30. ▲

Barbara Marciniak


Lekarz medycyny, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Leczy zaburzenia psychiczne osób dorosłych, w tym: zaburzenia psychotyczne, afektywne (depresje, manie), lękowe, snu, psychosomatyczne, wieku dorosłego.


Przyjmuję: Wierzbno — poniedziałek: 16–20, czwartek: 16–20. ▲

Katarzyna Markowska


Jestem psychologiem, psychoterapeutą, prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym, krótko i długoterminową. Psychoterapia, to według mnie wspólna droga ku zmianie.

Wykształcenie — mgr psychologii, specjalność psychologia rehabilitacyjna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh. Ważniejsze szkolenia: NEST (New Experience for Survivors of Trauma) – Szkolenie, dotyczące programu psychologicznej pomocy osobom, które doświadczyły różnego rodzaju urazów i strat. Kurs „Neuropsychologia kliniczna”-Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Szkolenie „Wpływ psychiki na powstawanie i przebieg chorób somatycznych z uwzględnieniem środowiska rodzinnego”– Zakład Psychologii Medycznej i Psychoterapii CMKP.

Jestem psychologiem z dwudziestoletnim stażem, psychoterapeutą, z doświadczeniem pracy zarówno z dorosłymi w różnym wieku jak i z młodzieżą. Prowadzę autorskie warsztaty i treningi psychoedukacyjne, m.in. „Kochaj i bądź asertywny!”, „Jak być razem, czyli jak budować i utrzymywać bliskie relacje”, „Od węzłów do więzi – warsztat dla osób, które chcą odbudować i wzmocnić swoje relacje z bliskimi”, warsztaty dla rodziców i inne. Od kilku lat prowadzę również cykliczne wykłady psychoedukacyjne, współprowadzę grupę terapeutyczną dla osób doświadczających przemocy, zaniedbania, strat prokreacyjnych. Mam w swoim dorobku współpracę z lekarzami, opiekunami medycznymi, terapeutami zajęciowymi, nauczycielami. Nieustająco rozwijam się zawodowo, pracuję pod profesjonalną superwizją.

Pracuję z:

 • osobami, które przeżywają dyskomfort życia: cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych, mają trudne doświadczenia związane ze stratami, cierpią z powodu lęku, obniżonego nastroju, objawów nerwicowych, nie radzą sobie z przeżywaniem emocji, mają zaniżoną samoocenę mają trudności adaptacyjne i nie radzą sobie ze stresem;
 • osobami, które doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi: mają trudności w nawiązaniu i/lub utrzymaniu bliskich relacji, popadają w częste konflikty bądź izolację, znajdują się w kryzysie w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym;
 • osobami, które przeżywają problemy emocjonalne, związane z pandemią: doświadczają lęku zauważają u siebie objawy depresji cierpią na bezsenność;
 • osobami w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia, rozmowy, spotkania z innymi;
 • osobami młodymi, mającymi trudności we wchodzeniu w dorosłe życie;
 • osobami, które chcą poznać i lepiej rozumieć siebie, aby się rozwijać: pragną pokonywać przeszkody na drodze swojego rozwoju psychospołecznego, by czerpać więcej satysfakcji z życia.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 15–20, czwartek: 8–13, piątek: 8–14; Wierzbno — środa: 14–20, czwartek: 15–20. ▲

Krzysztof Michalak


Absolwent kierunku Psychologia i Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył 4-letnie, pełne szkolenie Studium Psychoterapii w podejściu integracyjnym. Obecnie w trakcie dodatkowego, specjalizacyjnego, 4-letniego kursu Psychoterapia Par i Rodzin w podejściu systemowym z elementami podejścia psychodynamicznego w Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Psyche Plus w Warszawie. Pracuje pod stałą superwizją.

Doświadczenie — Szpital Wolski na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Tworkach (Psychiatryczny Oddział Dzienny), Instytut Kardiologii w Aninie, Zespół Pedagogów Dezyderia, Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, Fundacja Wsparcia Zdrowia Psychicznego Clinica Animae, Ośrodek Pomocy Psychologicznej INTEGRA, Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL, Klinika Pomocy Psychiatrycznej i Psychoterapii Volta.

Rodzaj świadczonej pomocy — konsultacje psychologiczne, diagnostyka psychologiczna, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, psychoterapia par i małżeństw, terapia rodzin; warsztaty: „12 kroków ku pełni życia”, „Porozumienie bez przemocy”, „Pięć języków miłości wg Gary Chapmana”.


Przyjmuję: Bednarska — czwartek: 9–12, piątek: 16–20. ▲

Andrzej Mielecki


Absolwent psychologii na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i studium Psychoterapii SPCh, członek zwyczajny SPCh. Certyfikowany lider Grup Balinta i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Szkolił się w zakresie psychoterapii integratywnej, psychoanalitycznej, poznawczo-behawioralnej, grupowej w ujęciu psychoanalitycznym i psychiatrii środowiskowej. Odbywał staże w Klinice nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pracował min. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, współpracował z Caritas, Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych i Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Współzałożyciel, kierownik i terapeuta Grupy Wsparcia dla Osób Chorych Psychicznie „Jestem”.

Wykształcenie:

 • 2006 – Kursy z zakresu podstaw psychoterapii poznawczo-behawioralnej (50 godz.), psychoanalitycznej (36 godz.), interpretacji testu MMPI-II, wykorzystania grup Balinta w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, kurs psychiatrii środowiskowej (CMKP).
 • 2003-2006 – Studium Psychoterapii SPCh.
 • 2003 – Kurs podstawowy Kinezjologii Edukacyjnej.
 • 1996-2002 – Studia na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, kierunek psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości.

Rodzaj świadczonej pomocy – psychologia kliniczna i psychoterapia człowieka dorosłego, zaburzenia i choroby psychiczne (psychozy, afektywne, natręctwa), nerwice, zaburzenia jedzenia, zaburzenia osobowości, DDA, problemy osobiste, wsparcie psychologiczne, diagnostyka. Prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz grupy Balinta.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 8–15, wtorek: 14–20, czwartek: 14–20, piątek: 14–20. ▲

Jacek Olchawski


Psycholog, psychoterapeuta. Studia magisterskie na kierunku Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie. Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień. Różne kursy i szkolenia specjalistyczne. Od ponad 20 lat jestem psychologiem i psychoterapeutą w zakładzie karnym, pracuję również jako psychoterapeuta poza murami więzienia w ośrodkach SPCh. Prowadzę szkolenia dla osób chcących pozbyć się nawyku kierowania pojazdami po spożyciu alkoholu. Jestem biegłym sądowym. Zawodowo interesuje mnie integracja antropologii tomistycznej ze współczesną psychoterapią.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa osób dorosłych (7-9 osobowe grupy terapeutyczne oparte na analizie procesu grupowego). Prowadzenie grupy dla osób uzależnionych. Grupy prowadzone są w zespole razem z terapeutką. Psychoterapia par w kryzysie, które chcą podjąć próbę ratowania związku. Prowadzę też konsultacje dla rodzin, których cierpienie przekracza ich możliwości poradzenia sobie (problemy z dzieckiem, chłód emocjonalny, burzliwe konflikty, objawy nerwicowe lub nałogi jednego z członków rodziny, inne).


Przyjmuję: Bednarska — czwartek: 17–20, sobota: 8–17; Wierzbno — wtorek: 17–20, piątek: 15.30–20.30. ▲

ks. Piotr Pietrzak


Ukończyłem Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie w roku 2001. w tym samym roku obroniłem pracę magisterską z etyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Pracowałem w parafiach: św. Marii Magdaleny w Magdalence, św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie i św. Anny w Wilanowie.

Od dnia 13 czerwca 2008 roku, dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza zostałem ustanowiony Diecezjalnym Egzorcystą.


 ▲

Angelica Piotrowska Cieślak


Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka podyplomowego IV letniego Studium Psychoterapii – SPCH, ukończone specjalistyczne szkolenie w dziedzinie i rehabilitacji uzależnień-Instytut Psychologii Zdrowia. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Stowarzyszenia Monar. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy, osobami w różnych kryzysach życiowych, młodzieżą, dziećmi i rodzinami.

Rodzaj świadczonej pomocy — uzależnienia, współuzależnienia, kryzysów psychicznych, niekonstruktywnego radzenia sobie z emocjami, problemów w pracy, przemocy psychicznej i fizycznej (praca z ofiarami przemocy), zaburzeń żywienia, zaburzeń nerwicowych, problemów rodzinnych i wychowawczych, problemów w grupie rówieśniczej oraz środowisku szkolny.


Przyjmuję: Bednarska — środa: 13–20, czwartek: 8–15, piątek: 13–20. ▲

fot. Małgorzata Kowal

Anna Rudecka


Wykształcenie — Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - kierunek: psychologia, Uniwersytet Warszawski - kierunek: filologia angielska, 4 letnie Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich (w podejściu integratywnym), 4 letnie Studium Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Otwarte Studium Duchowości w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego, Szkolenie dla doradców w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Doradców Żywa Nadzieja (International Hope Alive Counsellors Association), Szkolenie i stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy, Szkolenia organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie

Kwalifikacje zawodowe — mgr psychologii, mgr filologii angielskiej, certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, certyfikowany lider grup Balinta, certyfikowany doradca i superwizor Programu Żywa Nadzieja (dla osób z doświadczeniem przemocy, zaniedbania i strat okołoporodowych), certyfikowany asystent psychodramy.

Członkostwo w stowarzyszeniach — Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (sprawowana funkcja: przewodnicząca), Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie (sprawowana funkcja: skarbnik), Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy, International Hope Alive Counsellors Association.

Rodzaj świadczonej pomocy — w pracy zawodowej zajmują mnie zwłaszcza zagadnienia związane z kształtowaniem tożsamości człowieka, wolności i świadomości. Pracuję z osobami z: depresją, lękami, problemami z poczuciem tożsamości, kryzysami, trudnościami w relacjach, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami seksualnymi, z doświadczaniem przemocy, traumy, zaniedbania i strat okołoporodowych, problemami na pograniczu psychologii i duchowości. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupy terapeutyczne w programie Żywa Nadzieja (tu jestem doradcą i superwizorem) oraz grupy Balinta dla pracowników różnych zawodów pomocowych: lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli i innych

Pracuję pod superwizją. Prowadzę terapię w języku angielskim. Pracuję również w Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.


Przyjmuję: Wierzbno — poniedziałek: 16–20, wtorek: 9–16, czwartek: 9–16. ▲

Grażyna Rychlik


Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyła Prymasowski Instytutu Życia Wewnętrznego w Warszawie. Prowadzi terapię w języku angielskim.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna dorosłych w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, problemów w relacjach, problemów z nadużyciem lub zaniedbaniem, uzależnieniem od komputera i internetu, kryzysem wieku średniego. Problemy z tożsamością, problemy religijne lub duchowe, problemy z asertywnością. Dorosłe dzieci alkoholików (DDA), dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD).


Przyjmuję: Bednarska — piątek: 8–12; Wierzbno — środa: 14–20, piątek: 14–20. ▲

Władysław Schinzel


Praca magisterska z psychologii osobowości zawodników szachowych na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK. Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzenie Poradni Antynikotynowej. Praca konsultanta psychologicznego w szpitalu ogólnym. Stąd wszechstronne doświadczenie w psychoterapii krótkoterminowej m.in z zaburzeniami psychosomatycznymi, anoreksją i bulimią, depresjami różnego pochodzenia, a spośród pacjentów psychotycznych – częściej z chorobą afektywną dwubiegunową i schizoafektywną. Szkolenia: Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej, Psychoterapia Gestalt, Systemowa Terapia Rodzin. Współzałożyciel Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Superwizor SPCh.

Rodzaj świadczonej pomocy — terapia lęków i natręctw według metody psychologii poznawczo-behawioralnej, systemowa terapia rodzin (psychoterapia par), problemy z pogranicza psychologii i duchowości.


Przyjmuję: Bednarska — środa: 8–11. ▲

Bożena Seretny


„... przychodzą do nas ludzie, którzy sobie nie radzą w swoim życiu, ... Chodzi nie tylko o to aby pomóc im przetrwać trudny okres, pomóc podjąć decyzję, ale także pomagać im dostrzec potrzebę zbudowania głębszych "fundamentów" na całe życie...Wiele ludzi gubi się psychicznie, ponieważ nie wie, dlaczego i po co żyje. Brak poczucia sensu wydaje się największą chorobą dzisiejszego człowieka.” (Józef Augustyn, Terapia a Duszpasterstwo, Kraków: WAM, 1995)

Certyfikowany Psychoterapeuta, Certyfikowany Doradca Psychologiczny (Counsellor), Lider Grup Balinta, Mediator, Doradca Zawodowy.

Wykształcenie — 4-letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii (SPCh - Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich), Podyplomowe Studium Counsellingu (Poradnictwo Psychologiczne SPCh), Podyplomowe Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (Niebieska Linia), Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego, Kurs Mediacji Rodzinnych, Szkolenie na Liderów Grup Balinta, Absolwent Wrocławskiej AWF. Szkolenia w psychoterapii: Studium Psychoterapii SPCh: modalność integratywna, inne szkoły psychoterapeutyczne: psychoanalityczna, psychodynamiczna, humanistyczno-egzystencjalna (Gestalt); poznawczo-behawioralna, systemowa.

Prowadzę — Psychoterapię indywidualną osób dorosłych: zaburzenia lękowe, nastroju (depresje), nerwice. Psychoterapię grupową osób dorosłych opartą na analizie procesu grupowego – grupa prowadzona jest w zespole z drugim terapeutą. Psychoterapię par – kryzysy i problemy w związkach sakramentalnych, niesakramentalnych i u narzeczonych – spotkania prowadzone są z drugim terapeutą. Grupy Balinta. Konsultacje do mediacji, konsultacje doradztwa zawodowego.

Zakres pomocy — Konflikty i kryzysy w relacjach, trudności w kontaktach społecznych, kryzysy: wartości, bark poczucia sensu życia, sytuacyjne, życiowe, w pracy. Kryzysy i problemy rodzinne (małżeńskie, wychowawcze) – rozmowy z 2 terapeutami. Sytuacje straty - osoby, pracy, zdrowia. Problemy osób starszych. Praca z osobami duchownymi. Chrześcijańskie poradnictwo (Christian Counselling), w tym praca z problemami z pogranicza psychologii i duchowości. Trudności z adaptacją w nowym środowisku, w nowym kraju (Multicultural Counselling). Prowadzę terapię w języku angielskim.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 8–14, środa: 8–14. ▲

Alicja Siwiec


Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny. Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW, Podyplomowych dwuletnich Studiów "Integralna Profilaktyka Uzależnień" UKSW, Podyplomowych IV letniego Studium Psychoterapii – SPCH, Udział w szkoleniu Mediatorów Rodzinnych. Inne szkoły (elementy) psychoterapeutyczne: psychoanaliza, poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, systemowa. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Rodzaj świadczonej pomocy — poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i rodzin. Problemy rodzinne i wychowawcze, kryzysy małżeńskie, trudności w konfliktach społecznych, trudności w relacjach rodzinnych dziecko – rodzic, rodzic – dziecko, trudności w nauce, problemy w grupie rówieśniczej, w środowisku szkolnym, uzależnienia wśród młodzieży, zaburzenia żywienia, zaburzenia nerwicowe, mediacje rodzinne.


Przyjmuję: Bednarska — wtorek: 15–20, środa: 14–20. ▲

Agata Skiendzielewska-Piwowarczyk


Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja – psychoterapia dorosłych), Kurs Pomocy Psychologicznej oraz Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe rozwijała w ośrodku interwencji kryzysowej, na oddziale psychiatrycznym, w hospicjum, w pracy z młodzieżą, diagnozując, udzielając pomocy psychologicznej, prowadząc grupy wsparcia.

Prowadzi psychoterapię o charakterze integratywnym dorosłych, par oraz młodzieży. Odwołuje się do różnych kierunków psychoterapeutycznych, szczególnie humanistycznego i egzystencjalnego. Korzysta również z elementów podejścia psycho-dynamicznego oraz poznawczo-behawioralnego.

Rodzaj świadczonej pomocy — w różnego rodzaju kryzysach życiowych, przeżywającymi żałobę, będącymi ofiarami wypadków, napadów, doświadczających różnego rodzaju przemocy, w sytuacjach prób samobójczych, z osobami z trudnościami rodzinnymi oraz innych relacjach społecznych, problemami emocjonalnymi, objawami i stanami depresyjnymi, nerwicowymi.


Przyjmuję: Wierzbno — poniedziałek: 14–20, środa: 8–14. ▲

Barbara Subczyńska


Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1993). Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i certyfikat Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej) oraz Certyfikowany Psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiej Federacji Psychoterapii. Absolwentka Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Odbyła szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej, psychoterapii psychoanalitycznej, psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii Gestalt oraz terapii krótkoterminowej. Posiada dyplom specjalisty public relation. Ukończyła Kurs Menedżerów i Doradców Personalnych. Prowadzi psychoterapię indywidualną (krótko i długoterminową), psychoterapię par małżeńskich i interwencję kryzysową.

Rodzaj świadczonej pomocy — zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia lękowe (lęk społeczny, lęk napadowy, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, hipochondria, fobie), zaburzenia jedzenia (bulimia, anoreksja), zaburzenia osobowości, zaburzenia po stresie traumatycznym, kryzysy rozwojowe i sytuacyjne (utrata pracy, bliskiej osoby, rozwód, żałoba, poronienie, aborcja), przemoc psychiczna i fizyczna, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, syndrom DDA.


Przyjmuję: Bednarska — wtorek: 6.45–14, środa: 6.45–14. ▲

Małgorzata Surma


Psycholog (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), pedagog (Wydział Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego), psychoterapeuta (Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich) mediator rodzinny (certyfikat Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych).

Mężatka, mama 3 dzieci.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna osób dorosłych, mediacje małżeńskie i rodzinne. Sytuacje kryzysowe, problemy w relacjach, w tym problemy małżeńskie i rodzinne, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, żałoba, rozstania, zaburzenia osobowości.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 8–13, piątek: 12–18. ▲

Paweł Surma


Psychoterapeuta z doświadczeniem w pracy warsztatowej i trenerskiej z grupami, absolwent Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Prowadzący i superwizor warsztatów rozwojowo-terapeutycznych „Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia”.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna osób dorosłych, konsultacje (po polsku i angielsku); kryzysy wartości, brak poczucia sensu życia; problemy duchowe o podłożu emocjonalnym i emocjonalne o podłożu duchowym; trudności we wchodzeniu w dorosłość; problemy w relacjach; zaburzenia lękowe; deprywacja emocjonalna; problemy związane z uzależnieniem.


Przyjmuję: Bednarska — piątek: 9–15. ▲

ks. Tomasz Sztajerwald


Wykształcenie — Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych UW (1999), teolog (2004 – magisterium z teologii duchowości), psycholog (magisterium z psychologii UKSW – 2011, uzyskanie tytułu doktora psychologii UKSW – 2020). Ukończone 4-letnie Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie (2013). Aktualnie pracuje jako wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej (od 2009); jest wykładowcą psychologii ogólnej, rozwojowej, osobowości oraz psychologii uzależnień behawioralnych.

Rodzaj świadczonej pomocy — Pomoc osobom przeżywającym kryzysy wartości, doświadczającym braku poczucia sensu życia, mającym problemy z pogranicza sfery psychicznej i duchowej, problemy wynikające z niewłaściwego przeżywania religijności. Pomoc w formie konsultacji, psychoedukacji, psychoterapii indywidualnej.


Przyjmuję: Bednarska — poniedziałek: 15–20, wtorek 8–15. ▲

Izabela Szwarocka


Jestem psychologiem klinicznym oraz certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam też szkołę psychoterapii integratywnej w ośrodku Intra. Często i chętnie pracuję jako terapeuta schematów, czyli wzorców życiowych mających swoje źródło w dzieciństwie i powtarzających się w życiu dorosłym w postaci typowych, nie zawsze zrozumiałych dla samej osoby doświadczającej ich zachowań, reakcji emocjonalnych, sposobów przeżywania samego siebie i relacji z otoczeniem.

Staram się pomagać osobom z problemami lękowymi, przeżywającym stany depresyjne, kryzysy życiowe, zmagającym się z długotrwałymi kłopotami wynikającymi z utrwalonych wzorców życiowych, a także tym, które mają zaburzenia odżywiania. Prowadzę psychoterapię wspierającą dla osób po doświadczeniu psychozy. w wolnym czasie uwielbiam pływać, słuchać muzyki – głównie, ale nie tylko symfonicznej, czytać literaturę, szczególnie literaturę faktu.

Sama jestem osobą niewidzącą. Wiem, że może mieć to znaczenie przy wyborze terapeuty.


Przyjmuję: Bednarska — środa: 8–14, piatek: 15–20, sobota: 8–15. ▲

Olga Szymańska


Psychoterapeuta stażysta – Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich (2021), staż kliniczny: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, XIII Psychiatryczny Oddział Dzienny z Pododdziałem Leczenia Nerwic (2020), Treningi Interpersonalne (2017, 2018 i 2019), Szkolenie Psychoterapia Gestalt (2019), Terapia i Trening Wewnętrznego Dziecka (2003 - 2005), studia magisterskie w zakresie zarzadzania finansami (2001). Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (od 2019). Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii schematów oraz Gestalt. Moja praca jest objęta stałą superwizją.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży (12-18 lat), osób LGBTQ+, osób starszych (65+). Zakres pracy: rozwój osobisty, kryzysy życiowe, konflikty i kryzysy w relacjach z ludźmi, lęki, traumy, w tym związane z doświadczaniem przemocy fizycznej, psychicznej, na tle seksualnym, doświadczenia związane z żałobą, ze stratą bliskiej osoby, doświadczenia utraty dziecka, poronienia lub aborcji, psychozy reaktywne, uzależnienia behawioralne, współuzależnienie, problemy zawodowe (wypalenie, utrata pracy, mobbing), zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości , zaburzenia rozwojowe, zaburzenia seksualne, zaburzenia snu. Towarzyszę moim pacjentom w odkrywaniu siebie oraz w przeżywaniu bolesnych dla nich doświadczeń.


Przyjmuję: Bednarska — sobota: 14–16; Wierzbno — wtorek: 18–20, czwartek: 18–20. ▲

ks. Stanisław Tokarski MS


Wykształcenie — Magisterium z teologii (1988) PAT w Krakowie; magisterium z psychologii (1995) ATK (UKSW) w Warszawie, doktorat nauk humanistycznych w zakresie psychologii (1999) ATK (UKSW) w Warszawie.

Szkolenia w psychoterapii — Studium Psychoterapii SPCh: modalność integratywna (1997), inne szkoły (elementy) psychoterapeutyczne: psychoanalityczna, psychodynamiczna, humanistyczno-egzystencjalna (Gestalt); poznawczo-behawioralna, systemowa, psychoterapia oparta na schematach.

Praca — Dyrektor Studium Psychoterapii SPCh i wykładowca na tym studium; psychoterapia i superwizja psychoterapii, poradnictwo psychologiczne (counselling) Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh, Warszawa. Certyfikowany psychoterapeuta (nr 10/2001) i superwizor psychoterapii (nr 10/2006) SPCh.


 ▲

Lena Wojdan


Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany psychoterapeuta ECP Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) i Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Certyfikowany psychoterapeuta ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) – europejski certyfikat IEDTA (International EXperiential Dynamic Therapy Association) rekomendowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Specjalizacja kliniczna, ukończone studia doktoranckie. Podyplomowe 4-letnie Studium Psychoterapii w integracyjnym podejściu psychodynamicznym (Laboratorium Psychoedukacji – szkolenie w Laboratorium Psychoedukacji ma rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego kwalifikujące do uprawiania zawodu psychoterapeuty), 2-letnie Studium Psychoterapii Grupowej (Laboratorium Psychoedukacji), 2-letnie Studium Terapii Par (Laboratorium Psychoedukacji). Podyplomowe Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Podyplomowe Studia w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW, Podyplomowe Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.

Pozostałe szkolenia specjalizacyjne: ukończony kurs wstępny i 3-letnie zaawansowane szkolenie "Core-training ISTDP" (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej), Szkolenie i superwizja prowadzona przez przedstawicieli tego nurtu z USA i Europy Zachodniej, min. J. Have de Labije, J. Frederickson, A. Abbas, K. Cornellissen, R. Neborsky. Superwizja absolwencka – Jon Frederickson.

Obszar pracy terapeutycznej — sytuacje kryzysowe, trudności w relacjach, traumatyczne doswiadczenia, straty ( żałoba,rozstanie,rozwód itd.), przemocy także seksualnej, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości i zachowania, problematyka osób o skłonnościach homoseksualnych i ich rodzin. Pracuję w nurcie psychodynamicznym korzystając również z osiągnięć innych szkół psychoterapeutycznych (przede wszystkim humanistyczno-egzystencjalnej). w swojej pracy uwzględniam chrześcijańską, personalistyczną wizję człowieka.

Formy oferowanej pomocy:

 • konsultacja psychologiczna – zwykle pierwsze spotkanie o charakterze diagnostycznym pozwalające zorientować się w trudnościach, problemach i sytuacji życiowej osoby (pary) w celu zaproponowania odpowiedniej do jej problemu pomocy, możliwe także poradnictwo psychologiczne;
 • psychoterapia krótkoterminowa – pomoc w konkretnej sytuacji życiowej, kryzysie, praca wokół zgłaszanego problemu. Liczba sesji jest dostosowana do zgłaszanego problemu i ograniczona w czasie;
 • psychoterapia długoterminowa - terapia wokół historii życiowej pacjenta i powiązanym z nią zgłaszanym cierpieniem, objawem (trwa minimum 1 rok);
 • psychoterapia par małżeńskich - pomoc dla osób przeżywających trudności w związku;
 • psychoterapia grupowa, praca w grupie oparta na dynamice relacji interpersonalnych (max. 12 osób) umożliwiająca każdemu z uczestników wgląd i przepracowanie osobistych trudności;
 • psychoterapia indywidualna w podejściu ISTDP (ISTDP jest nowatorską na świecie, skuteczną metodą pracy terapeutycznej umożliwiającą uzyskanie trwałych zmian struktury psychicznej w stosunkowo krótkim czasie. Podejście to stworzyli Habib Davanloo i David Malan. Opiera się na założeniach psychoanalitycznych a także teorii przywiązania J. Bowlbyego, jego skuteczność potwierdzają liczne na świecie badania naukowe z dziedziny psychologii i neurobiologii. Praca terapeutyczna tą metodą wymaga wstępnej konsultacji w trakcie, której można określić czy ISTDP jest terapią właściwą dla danego pacjenta).

Prowadzę również szkolenia i warsztaty umiejętności psychologicznych. Od kilku lat stale współpracuję z ośrodkiem "Odwaga" w Lublinie, gdzie prowadzę indywidualną i grupową psychoterapię osób o skłonnościach homoseksualnych i ich rodzin.


Przyjmuję: Bednarska — czwartek: 15–19. ▲

Ewa Zimna-Rycerz


Psycholog, psychoterapeuta chrześcijański. Zafascynowana życiem. Ciekawa świata i człowieka. Żona od 1999 roku, matka dwóch wspaniałych synów.

Wykształcenie — ATK (UKSW) – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; kierunek: psychologia; specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości; dyplom 1994 rok.

Kursy, certyfikaty — Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 1995 r.; Szkoła Trenerów Treningu Psychologicznego 2000 r.; Szkoła Trenerów Biznesu 2000 r.; certyfikat psychoterapeuty chrześcijańskiego 2001 r.; warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, złością; dotyczące udzielania pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy oraz strat prokreacyjnych; terapii schematów w pracy z zaburzeniami osobowości; psychoterapii par w ujęciu poznawczo-behawioralnym; pracy z osobami współuzależnionymi i DDA. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję w OPP od początku jego działania.

Zajmuję się — psychoterapią osób doświadczających problemów w relacjach, przechodzących kryzysy życiowe, będących w depresji czy borykających się z nerwicą a także chcących żyć bardziej świadomie i szczęśliwie. Pracuję też z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz zmagającymi się z innymi uzależnieniami (hazard, pornografia internetowa itp.) oraz ich rodzinami, też z DDA. Zajmuję się problemami z pogranicza psychologii i duchowości - od wielu lat pracuję z osobami duchownymi. Prowadzę terapię indywidualną, par i małżeńską oraz konsultacje. Pracuję tylko z dorosłymi.


Przyjmuję: Bednarska — wtorek: 12–20, środa: 15–20, czwartek: 12–20, sobota: 9–16. ▲

W naszym ośrodku, utrzymującym się i prowadzącym działalność statutową ze środków własnych, realizujemy wizyty płatne.


Psychoterapia

 • indywidualna (50 min.) – 150 zł
 • małżeńska/rodzinna, jeden terapeuta (60 min.) – 190 zł
 • małżeńska/rodzinna, jeden terapeuta (90 min.) – 260 zł
 • małżeńska/rodzinna, dwóch terapeutów (60 min.) – 220 zł
 • małżeńska/rodzinna, dwóch terapeutów (90 min.) – 290 zł
 • w języku obcym (angielski, niemiecki) – stawka x 1,5
 • u terapeuty u stażysty – 80 zł
 • Konsultacja psychologiczna
  przed spotkaniem z księdzem egzorcystą

 • konsultacja psychologiczna (do 30 min.) – 80 zł
 • konsultacja psychologiczna (do 60 min.) – 150 zł

Psychiatrzy

Barbara Marciniak

 • pierwsza wizyta (50 min.) – 200 zł
 • kolejna wizyta (30 min.) – 120 zł

Superwizja

 • indywidualna – 150 zł

Uprzejmie prosimy o powiadomienie o odwołaniu wizyty, najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem.
Jeżeli ośrodek nie zostanie o tym poinformowany, wówczas będą Państwo zobowiązani do opłacenia wizyty.

Nr konta: 59 1750 0012 0000 0000 3866 2465