Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Oddział w Warszawie

Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Bednarska”

z siedzibą przy ul. Mariensztat 8


Grupa terapeutyczna (zamknięta)


Jeżeli cierpisz z powodu:

 • trudności w relacjach z innymi (w nawiązaniu i/lub utrzymaniu bliskich relacji, wchodzeniu w konflikty bądź izolację);
 • zalegającego smutku, żalu, złości, lęku, poczucia winy, poczucia krzywdy;
 • trudnych doświadczeń, związanych ze stratami;
 • kłopotów z przebaczeniem.

Celem pracy w grupie jest: przyjrzenie się doświadczeniom z przeszłości, rozpoznanie ich konsekwencji w teraźniejszości, uczenie się nowych sposobów funkcjonowania i radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wchodzenia w bardziej satysfakcjonujące związki z innymi ludźmi.

Prowadzący: Anna Rudecka (tel. 788 219 330) i Katarzyna Markowska (tel. 605 139 803).

Spotkania odbywają się przez okres około jednego roku, w czwartki od 18 do 20.
Koszt: 100 zł za spotkanie, koszt konsultacji do grupy: 80 zł.
Informacje i zapisy u osób prowadzących.


 ▲

Trening Zastępowania Agresji – ART


 • jeśli chcesz panować nad swoją złością w pracy i w domu;
 • jeśli chcesz być bardziej asertywny w kontaktach z innymi;
 • jeśli chcesz mówić tak, żeby nie ranić innych;
 • jeśli masz trudność w wyrażaniu swoich uczuć;

to zapraszamy Cię na Trening Zastępowania Agresji – ART, a zyskasz:

 • trwałe relacje;
 • swobodę w wyrażaniu nieprzyjemnych uczuć;
 • radzenie sobie w konfliktowych sytuacjach;
 • życie bez poczucia winy.

Informacje organizacyjne:

 • maksymalnie 21 godzin zajęć,
 • cena: od 1200 zł (możliwość spłaty w 3 ratach),
 • grupy: od 4 osób,
 • harmonogram i więcej informacji na ▷ www.bezagresji.pl
 • pytania, zgłoszenia: 535 295 190 (trener Amelia Babula).


 ▲

Warsztat „Wreszcie żyć” – 12 kroków dla chrześcijan


Warsztat „Wreszcie żyć” – 12 kroków dla chrześcijan, prowadzony jest w oparciu o warsztat ▷ „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i psychoterapię. Warsztat jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowej, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. Korzystają z nich: osoby dorosłe przeżywające trudności w związkach (ze współmałżonkiem, z dziećmi, z rodzicami); osoby cierpiące z powodu zaniżonej samooceny, osamotnienia, poczucia krzywdy; osoby cierpiące na trudności w relacji z Bogiem (negatywne uczucia do Boga, trudności w życiu sakramentalnym). Praca ma na celu zdrowie duchowe i psychiczne.

Grupy prowadzi psychoterapeuta: Paweł Surma.

Spotkania odbywają się w ośrodkach: ▷ „Bednarska”▷ „Wierzbno”.

Koszt spotkania – 50 zł.


 ▲

Grupy Balinta


Grupy Balinta przeznaczone dla osób pracujących w zawodach pomocowych min. psychologów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych i nauczycieli. Grupowy trening Balintowski umożliwia pogłębienie rozumienia relacji interpersonalnych, swojego funkcjonowania w relacjach, oraz przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.Udział w GB daje terapeucie możliwość: poznania swoich trudności w relacji z pacjentem, lepszego zrozumienia siebie i pacjenta, polepszenia umiejętności komunikowania się, empatii, wzbogacenia doświadczeń (uczymy się każdy od każdego), wyboru tych doświadczeń grupy, które są nam szczególnie bliskie.

Sesje będą prowadzone przez liderów PSB (Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym treningu według wymogów PSB. Zgłoszenia na trening przyjmujemy w sekretariacie ośrodka ▷ „Bednarska” oraz ▷ „Wierzbno”.

Grupy prowadzą certyfikowani liderzy Grup Balinta: Anna Kołodziejczyk, Andrzej Mielecki, Bożena Seretny, Anna Rudecka.

Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Bednarska”, w piątki: 17–20 oraz ▷ „Wierzbno”, we wtorki: 18–21.

Koszt uczestnictwa w dwóch sesjach – 80 złotych.


 ▲

Grupy terapeutyczne


Praca w naszych grupach oparta jest na doświadczeniu siebie, analizie wzajemnych relacji i procesie grupowym. Metodologicznie najbliżej nam do grup analitycznych, ale jako osoby wierzące uwzględniamy wymiar duchowy człowieka. Jeżeli włoży się w terapię wysiłek, to nieodmiennie efektem uczestnictwa w grupie terapeutycznej jest najczęściej zrozumienie, które nazywa się w psychoterapii wglądem. Wgląd w nieświadome mechanizmy leżące u podłoża choroby jest głównym, choć nie jedynym czynnikiem leczącym w psychoterapii grupowej.

Jeżeli:

 • wchodzisz w związki które się dramatycznie rozpadają, a nie wiesz dlaczego;
 • z ludźmi jest Ci trudno – nieśmiałość, konfliktowość, trudność w bliskości, egocentryzm;
 • jest Ci też trudno z sobą – jesteś impulsywny, kierujesz się emocjami potem tego żałujesz;
 • nie czujesz siebie – kim jesteś, dokąd zmierzasz, nie wiesz co chcesz z sobą zrobić, a lata mijają;
 • doświadczasz przedłużającego się lęku lub smutku;
 • wikłałeś się w jakieś uzależnienie.

Te grupy są dla Ciebie.

Każda grupa liczy 8 osób + 2 terapeutów, grupy są mieszane co do płci, wieku i problematyki. Zapisy prowadzone są stale w ośrodku „Bednarska”. Grupy zmieniają swój skład, jedni pacjenci są dłużej inni krócej. Pacjent sam decyduje, kiedy kończy leczenie. Na początku odbywa się jednorazowe spotkanie z psychoterapeutami. Rozmowa ma odpowiedzieć na pytanie czy terapia grupowa jest optymalna dla pacjenta. Chętni uzyskują pełne informacje o zasadach leczenia.

Grupy prowadzą psychoterapeuci: Katarzyna BęzaJacek Olchawski.

Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Bednarska”, raz w tygodniu, w godzinach do uzgodnienia (z przerwą wakacyjną w lipcu).

Konsultacja do grupy – 80 zł, koszt dwugodzinnego spotkania – 100 zł.


 ▲