Grupa terapeutyczna (zamknięta)


Jeżeli cierpisz z powodu:

 • trudności w relacjach z innymi (w nawiązaniu i/lub utrzymaniu bliskich relacji, wchodzeniu w konflikty bądź izolację);
 • zalegającego smutku, żalu, złości, lęku, poczucia winy, poczucia krzywdy;
 • trudnych doświadczeń, związanych ze stratami;
 • kłopotów z przebaczeniem.
 • Celem pracy w grupie jest: przyjrzenie się doświadczeniom z przeszłości, rozpoznanie ich konsekwencji w teraźniejszości, uczenie się nowych sposobów funkcjonowania i radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wchodzenia w bardziej satysfakcjonujące związki z innymi ludźmi.

  Prowadzący: ▷ Anna Rudecka (tel. 788 219 330) i ▷ Katarzyna Markowska (tel. 605 139 803).

  Spotkania odbywają się przez okres około jednego roku, w czwartki od 18 do 20.
  Koszt: 110 zł za spotkanie, koszt konsultacji do grupy: 100 zł.
  Informacje i zapisy u osób prowadzących.

  Grupy Balinta


  Grupy Balinta przeznaczone dla osób pracujących w zawodach pomocowych min. psychologów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych i nauczycieli. Grupowy trening Balintowski umożliwia pogłębienie rozumienia relacji interpersonalnych, swojego funkcjonowania w relacjach, oraz przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.Udział w GB daje terapeucie możliwość: poznania swoich trudności w relacji z pacjentem, lepszego zrozumienia siebie i pacjenta, polepszenia umiejętności komunikowania się, empatii, wzbogacenia doświadczeń (uczymy się każdy od każdego), wyboru tych doświadczeń grupy, które są nam szczególnie bliskie.

  Sesje będą prowadzone przez liderów PSB (Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym treningu według wymogów PSB. Zgłoszenia na trening przyjmujemy w sekretariacie ośrodka ▷ „Bednarska” oraz ▷ „Wierzbno”.

  Grupy prowadzą certyfikowani liderzy Grup Balinta: ▷ Anna Kołodziejczyk, ▷ Andrzej Mielecki, ▷ Bożena Seretny, ▷ Anna Rudecka.

  Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Bednarska”, w piątki: 17–20 oraz ▷ „Wierzbno”, we wtorki: 18–21.

  Koszt uczestnictwa w dwóch sesjach – 80 złotych.

  Grupy terapeutyczne


  Praca w naszych grupach oparta jest na doświadczeniu siebie, analizie wzajemnych relacji i procesie grupowym. Metodologicznie najbliżej nam do grup analitycznych, ale jako osoby wierzące uwzględniamy wymiar duchowy człowieka. Jeżeli włoży się w terapię wysiłek, to nieodmiennie efektem uczestnictwa w grupie terapeutycznej jest najczęściej zrozumienie, które nazywa się w psychoterapii wglądem. Wgląd w nieświadome mechanizmy leżące u podłoża choroby jest głównym, choć nie jedynym czynnikiem leczącym w psychoterapii grupowej.

  Jeżeli:

 • wchodzisz w związki które się dramatycznie rozpadają, a nie wiesz dlaczego;
 • z ludźmi jest Ci trudno – nieśmiałość, konfliktowość, trudność w bliskości, egocentryzm;
 • jest Ci też trudno z sobą – jesteś impulsywny, kierujesz się emocjami potem tego żałujesz;
 • nie czujesz siebie – kim jesteś, dokąd zmierzasz, nie wiesz co chcesz z sobą zrobić, a lata mijają;
 • doświadczasz przedłużającego się lęku lub smutku;
 • wikłałeś się w jakieś uzależnienie.
 • Te grupy są dla Ciebie.

  Każda grupa liczy 8 osób + 2 terapeutów, grupy są mieszane co do płci, wieku i problematyki. Zapisy prowadzone są stale w ośrodku „Bednarska”. Grupy zmieniają swój skład, jedni pacjenci są dłużej inni krócej. Pacjent sam decyduje, kiedy kończy leczenie. Na początku odbywa się jednorazowe spotkanie z psychoterapeutami. Rozmowa ma odpowiedzieć na pytanie czy terapia grupowa jest optymalna dla pacjenta. Chętni uzyskują pełne informacje o zasadach leczenia.

  Grupy prowadzą psychoterapeuci: ▷ Katarzyna Bęza▷ Jacek Olchawski.

  Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Bednarska”, raz w tygodniu, w godzinach do uzgodnienia (z przerwą wakacyjną w lipcu).

  Konsultacja do grupy – 100 zł, koszt dwugodzinnego spotkania – 110 zł.

  Zobacz tło strony

  NGC 7635 – mgławica emisyjna w konstelacji Kasjopei. Została odkryta w 1787 roku. Znajduje się w odległości około 7100 lat świetlnych od Ziemi.
  Źródło: Bubble Nebula (NGC 7635).