Trening Zastępowania Agresji – ART


 • Jeśli chcesz panować nad swoją złością w pracy i w domu,
 • Jeśli chcesz być bardziej asertywny w kontaktach z innymi,
 • Jeśli chcesz mówić tak, żeby nie ranić innych,
 • to przyjdź na Trening Zastępowania Agresji. Trening w metodzie poznawczo-behawioralnej ART jest dedykowany młodzieży i dorosłym, u których obserwuje się różne zachowania agresywne (agresja werbalna lub niewerbalna), jak również ich unikanie (brak asertywności, nieśmiałość, nieradzenie sobie ze stresem).

  Trening zawiera trzy komponenty:

  Trening Kontroli Złości — Trening Umiejętności Prospołecznych — Trening Wnioskowania Moralnego.

  Zajęcia prowadzą:

  Amelia Babula – psycholog, coach i certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji, pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą i i wspiera ich rozwój podczas warsztatów z umiejętności społecznych.

  Marta Hendzel – trener umiejętności psychospołecznych, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, szkoli również nauczycieli i wspiera dyrektorów szkół jako mentor, certyfikowany trener komunikacji opartej na empatii (porozumienie bez przemocy NVC).

  Trening obejmuje 21 godzin zajęć (7 spotkań po 3 godziny) — od 15 maja do 26 czerwca, w środy: 18–21.

  Miejscem spotkań będzie Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh Wierzbno, ul. Jacka Kaczmarskiego 98A.
  Zapisy prowadzi trener Amelia Babula – tel. 535 295 190.

  Koszt: 1200 zł (możliwe 3 raty).

  Grupa terapeutyczna „Żywa Nadzieja”


  Jeżeli cierpisz z powodu:

 • trudności w relacjach z innymi;
 • smutku, żalu, lęku, złości, ciągłego poczucia winy;
 • tendencji do wchodzenia w role sprawcy lub ofiary przemocy;
 • trudności z przebaczeniem.
 • Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w 9. miesięcznej grupie terapeutycznej prowadzonej w oparciu Program „Żywa Nadzieja”. Grupa pracuje w kameralnym 5-7 osobowym gronie. Jej celem jest przyjrzenie się doświadczeniom z przeszłości, rozpoznanie ich konsekwencji w teraźniejszości, nauczenie się nowych sposobów funkcjonowania i wchodzenia w głębsze związki z innymi ludźmi oraz wejścia na drogę przebaczenia i pojednania z sobą samym, światem i Bogiem.

  Zapisy prowadzi sekretariat ośrodków: ▷ „Bednarska”▷ „Wierzbno”. Dodatkowe informacje: Anna Rudecka – tel. 788 219 330 oraz ▷ www.zywanadzieja.pl

  Grupy prowadzą psychoterapeuci: ▷ Anna Rudecka▷ Katarzyna Markowska.

  Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Wierzbno”, czwartek: 18–21.

  Przed zakwalifikowaniem do grupy, zapraszamy na bezpłatną konsultację.
  Koszt spotkania – 100 zł.

  Warsztat „Wreszcie żyć” – 12 kroków dla chrześcijan


  Warsztat „Wreszcie żyć” – 12 kroków dla chrześcijan, prowadzony jest w oparciu o warsztat ▷ „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i psychoterapię. Warsztat jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowej, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. Korzystają z nich: osoby dorosłe przeżywające trudności w związkach (ze współmałżonkiem, z dziećmi, z rodzicami); osoby cierpiące z powodu zaniżonej samooceny, osamotnienia, poczucia krzywdy; osoby cierpiące na trudności w relacji z Bogiem (negatywne uczucia do Boga, trudności w życiu sakramentalnym). Praca ma na celu zdrowie duchowe i psychiczne.

  Grupy prowadzi psychoterapeuta: ▷ Paweł Surma.

  Spotkania odbywają się w ośrodkach: ▷ „Bednarska”▷ „Wierzbno”.

  Koszt spotkania – 45 zł.

  Grupy Balinta


  Grupy Balinta przeznaczone dla osób pracujących w zawodach pomocowych min. psychologów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych i nauczycieli. Grupowy trening Balintowski umożliwia pogłębienie rozumienia relacji interpersonalnych, swojego funkcjonowania w relacjach, oraz przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Udział w GB daje terapeucie możliwość: poznania swoich trudności w relacji z pacjentem, lepszego zrozumienia siebie i pacjenta, polepszenia umiejętności komunikowania się, empatii, wzbogacenia doświadczeń (uczymy się każdy od każdego), wyboru tych doświadczeń grupy, które są nam szczególnie bliskie.

  Sesje będą prowadzone przez liderów PSB (Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym treningu według wymogów PSB. Zgłoszenia na trening przyjmujemy w sekretariacie ośrodka ▷ „Bednarska” oraz ▷ „Wierzbno”.

  Grupy prowadzą certyfikowani liderzy Grup Balinta: ▷ Anna Kołodziejczyk, ▷ Andrzej Mielecki, ▷ Bożena Seretny, ▷ Anna Rudecka.

  Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Bednarska”, w piątki: 17–20 oraz ▷ „Wierzbno”, we wtorki: 18–21.

  Koszt uczestnictwa w dwóch sesjach – 80 złotych.

  Grupy terapeutyczne


  Praca w naszych grupach oparta jest na doświadczeniu siebie, analizie wzajemnych relacji i procesie grupowym. Metodologicznie najbliżej nam do grup analitycznych, ale jako osoby wierzące uwzględniamy wymiar duchowy człowieka. Jeżeli włoży się w terapię wysiłek, to nieodmiennie efektem uczestnictwa w grupie terapeutycznej jest najczęściej zrozumienie, które nazywa się w psychoterapii wglądem. Wgląd w nieświadome mechanizmy leżące u podłoża choroby jest głównym, choć nie jedynym czynnikiem leczącym w psychoterapii grupowej.

  Jeżeli:

 • wchodzisz w związki które się dramatycznie rozpadają, a nie wiesz dlaczego;
 • z ludźmi jest Ci trudno – nieśmiałość, konfliktowość, trudność w bliskości, egocentryzm;
 • jest Ci też trudno z sobą – jesteś impulsywny, kierujesz się emocjami potem tego żałujesz;
 • nie czujesz siebie – kim jesteś, dokąd zmierzasz, nie wiesz co chcesz z sobą zrobić, a lata mijają;
 • doświadczasz przedłużającego się lęku lub smutku;
 • wikłałeś się w jakieś uzależnienie.
 • Te grupy są dla Ciebie.

  Każda grupa liczy 8 osób + 2 terapeutów, grupy są mieszane co do płci, wieku i problematyki. Zapisy prowadzone są stale w ośrodku „Bednarska”. Grupy zmieniają swój skład, jedni pacjenci są dłużej inni krócej. Pacjent sam decyduje, kiedy kończy leczenie. Na początku odbywa się jednorazowe spotkanie z psychoterapeutami. Rozmowa ma odpowiedzieć na pytanie czy terapia grupowa jest optymalna dla pacjenta. Chętni uzyskują pełne informacje o zasadach leczenia.

  Grupy prowadzą psychoterapeuci: ▷ Bożena Seretny▷ Jacek Olchawski.

  Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Bednarska”, raz w tygodniu, w godzinach do uzgodnienia (z przerwą wakacyjną w lipcu).

  Koszt dwugodzinnego spotkania – 80 zł.

  Zamknięta grupa psychoterapeutyczna


  Zamknięta grupa psychoterapeutyczna jest ona przeznaczona dla osób doświadczających cierpienia i trudności w relacjach z innymi, które mają kłopoty z nawiązywaniem kontaktu, czują się samotne, uzależnione emocjonalnie, są uwikłane w niechciane relacje, nie potrafią rozpoznawać i wyrażać własnych potrzeb i uczuć.

  Celem pracy psychoterapeutycznej jest wzrost świadomości siebie i innych (rozpoznanie swoich pragnień, ograniczeń, wartości i wyborów życiowych oraz doświadczanie swoich uczuć, myśli i zachowań). Praca w grupie oparta jest na dynamice relacji interpersonalnych umożliwiającej wgląd i przepracowanie osobistych trudności (w tym schematów rodzinnych). Taka forma pracy grupowej umożliwia uczestnikom nie tylko obserwację i refleksję nad sobą, lepsze rozumienie siebie i innych, ale także pozwala odkryć w działaniu swoje podstawowe sposoby i schematy budowania relacji. Uczestnicy mogą w ten sposób lepiej rozumieć trudności, jakich doświadczają w aktualnych życiowych relacjach i w bezpiecznych warunkach grupy próbować i uczyć się nowych zachowań. Poznając lepiej siebie, możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, uczymy się rozumieć i szanować innych.

  Zamknięta grupa psychoterapeutyczna trwa 9 miesięcy, liczy maksymalnie 12 uczestników. Udział w grupie rozpoczyna się od bezpłatnej konsultacji z prowadzącymi. Zgłoszenia do grupy (możliwe przez cały rok) i zapisy na konsultacje prowadzi ośrodek „Bednarska" oraz psychoterapeuci prowadzący.

  Grupy prowadzą psychoterapeuci: ▷ Lena Wojdan i Krzysztof Kościołek (psychoterapeuta wykształcony w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w trakcie certyfikatu w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Prowadzi Psychologiczne Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe w Lublinie, grupy terapeutyczne i warsztaty dla ośrodka „Odwaga” w Lublinie, warsztaty i szkolenia w seminariach i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim).

  Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Bednarska”, we wtorki: 17–19. Rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października i trwają do końca czerwca roku następnego.

  Koszt: 380 zł miesięcznie.

  Zobacz tło strony

  NGC 7635 – mgławica emisyjna w konstelacji Kasjopei. Została odkryta w 1787 roku. Znajduje się w odległości około 7100 lat świetlnych od Ziemi.
  Źródło: Bubble Nebula (NGC 7635).