Trening Zastępowania Agresji – ART


to zapraszamy Cię na Trening Zastępowania Agresji – ART, a zyskasz:

Informacje organizacyjne:

Psychologiczny Trening Rozwoju Osobistego dla Młodych


Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w półrocznej grupie przeznaczonej dla młodych dorosłych. Jest to psychologiczny trening rozwoju osobistego. Ma on charakter treningu interpersonalnego z elementami pracy własnej.

Jest okazją lepszego poznania siebie oraz uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka. Umożliwia otrzymanie informacji zwrotnych o sobie w bezpiecznej, życzliwej atmosferze. Otwiera na doświadczenie relacji z innymi ludźmi, opartych na bliskości i zaufaniu.

Pracujemy metodami, zawierającymi elementy treningu interpersonalnego i psychodramy. Więcej informacji możemy udzielić podczas konsultacji do grupy.

Spotkania w środy: 17.30–19.30. Miejsce: „Wierzbno”.

Prowadzący: Anna Rudecka (788 219 330)Katarzyna Markowska (605 139 803).

Czas trwania: styczeń 2020 – czerwiec 2020.
Koszt: 90 zł za spotkanie.

Zapisy prowadzi sekretariat ośrodków: ▷ „Bednarska”▷ „Wierzbno”.

Przed zakwalifikowaniem do grupy, zapraszamy na konsultację (80 zł).

Grupa terapeutyczna „Żywa Nadzieja”


Jeżeli cierpisz z powodu:

 • trudności w relacjach z innymi;
 • zalegającego smutku, żalu, lęku, złości, poczucia winy, poczucia krzywdy;
 • tendencji do wchodzenia w rolę sprawcy lub ofiary przemocy;
 • trudności z przebaczeniem.
 • Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w grupie terapeutycznej prowadzonej w oparciu program „Żywa Nadzieja”. Grupa pracuje w kameralnym 7-9 osobowym gronie. Jej celem jest przyjrzenie się doświadczeniom z przeszłości, rozpoznanie ich konsekwencji w teraźniejszości, nauczenie się nowych sposobów funkcjonowania i radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wchodzenia w bardziej satysfakcjonujące związki z innymi ludźmi.

  Czas: wtorki 8.30–11.30 lub czwartki 18.00–21.00. Miejsce: „Wierzbno”.

  Prowadzący: Anna Rudecka (788 219 330)Katarzyna Markowska (605 139 803).

  Zapisy prowadzi sekretariat ośrodków: ▷ „Bednarska”▷ „Wierzbno”. Dodatkowe informacje: ▷ www.zywanadzieja.pl

  Przed zakwalifikowaniem do grupy, zapraszamy na bezpłatną konsultację.
  Koszt: 100 zł za spotkanie, czas trwania: ok. 1 rok.

  Warsztat „Wreszcie żyć” – 12 kroków dla chrześcijan


  Warsztat „Wreszcie żyć” – 12 kroków dla chrześcijan, prowadzony jest w oparciu o warsztat ▷ „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i psychoterapię. Warsztat jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowej, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. Korzystają z nich: osoby dorosłe przeżywające trudności w związkach (ze współmałżonkiem, z dziećmi, z rodzicami); osoby cierpiące z powodu zaniżonej samooceny, osamotnienia, poczucia krzywdy; osoby cierpiące na trudności w relacji z Bogiem (negatywne uczucia do Boga, trudności w życiu sakramentalnym). Praca ma na celu zdrowie duchowe i psychiczne.

  Grupy prowadzi psychoterapeuta: ▷ Paweł Surma.

  Spotkania odbywają się w ośrodkach: ▷ „Bednarska”▷ „Wierzbno”.

  Koszt spotkania – 45 zł.

  Grupy Balinta


  Grupy Balinta przeznaczone dla osób pracujących w zawodach pomocowych min. psychologów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych i nauczycieli. Grupowy trening Balintowski umożliwia pogłębienie rozumienia relacji interpersonalnych, swojego funkcjonowania w relacjach, oraz przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Udział w GB daje terapeucie możliwość: poznania swoich trudności w relacji z pacjentem, lepszego zrozumienia siebie i pacjenta, polepszenia umiejętności komunikowania się, empatii, wzbogacenia doświadczeń (uczymy się każdy od każdego), wyboru tych doświadczeń grupy, które są nam szczególnie bliskie.

  Sesje będą prowadzone przez liderów PSB (Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym treningu według wymogów PSB. Zgłoszenia na trening przyjmujemy w sekretariacie ośrodka ▷ „Bednarska” oraz ▷ „Wierzbno”.

  Grupy prowadzą certyfikowani liderzy Grup Balinta: ▷ Anna Kołodziejczyk, ▷ Andrzej Mielecki, ▷ Bożena Seretny, ▷ Anna Rudecka.

  Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Bednarska”, w piątki: 17–20 oraz ▷ „Wierzbno”, we wtorki: 18–21.

  Koszt uczestnictwa w dwóch sesjach – 80 złotych.

  Grupy terapeutyczne


  Praca w naszych grupach oparta jest na doświadczeniu siebie, analizie wzajemnych relacji i procesie grupowym. Metodologicznie najbliżej nam do grup analitycznych, ale jako osoby wierzące uwzględniamy wymiar duchowy człowieka. Jeżeli włoży się w terapię wysiłek, to nieodmiennie efektem uczestnictwa w grupie terapeutycznej jest najczęściej zrozumienie, które nazywa się w psychoterapii wglądem. Wgląd w nieświadome mechanizmy leżące u podłoża choroby jest głównym, choć nie jedynym czynnikiem leczącym w psychoterapii grupowej.

  Jeżeli:

 • wchodzisz w związki które się dramatycznie rozpadają, a nie wiesz dlaczego;
 • z ludźmi jest Ci trudno – nieśmiałość, konfliktowość, trudność w bliskości, egocentryzm;
 • jest Ci też trudno z sobą – jesteś impulsywny, kierujesz się emocjami potem tego żałujesz;
 • nie czujesz siebie – kim jesteś, dokąd zmierzasz, nie wiesz co chcesz z sobą zrobić, a lata mijają;
 • doświadczasz przedłużającego się lęku lub smutku;
 • wikłałeś się w jakieś uzależnienie.
 • Te grupy są dla Ciebie.

  Każda grupa liczy 8 osób + 2 terapeutów, grupy są mieszane co do płci, wieku i problematyki. Zapisy prowadzone są stale w ośrodku „Bednarska”. Grupy zmieniają swój skład, jedni pacjenci są dłużej inni krócej. Pacjent sam decyduje, kiedy kończy leczenie. Na początku odbywa się jednorazowe spotkanie z psychoterapeutami. Rozmowa ma odpowiedzieć na pytanie czy terapia grupowa jest optymalna dla pacjenta. Chętni uzyskują pełne informacje o zasadach leczenia.

  Grupy prowadzą psychoterapeuci: ▷ Bożena Seretny▷ Jacek Olchawski.

  Spotkania odbywają się w ośrodku: ▷ „Bednarska”, raz w tygodniu, w godzinach do uzgodnienia (z przerwą wakacyjną w lipcu).

  Koszt dwugodzinnego spotkania – 90 zł.

  Zobacz tło strony

  NGC 7635 – mgławica emisyjna w konstelacji Kasjopei. Została odkryta w 1787 roku. Znajduje się w odległości około 7100 lat świetlnych od Ziemi.
  Źródło: Bubble Nebula (NGC 7635).